Ο Ιωάννης Οικονομίδης είναι πεπειραμένος επιτυχημένος δικηγόρος που ειδικεύεται στον επιχειρηματικό, ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, τις αδικοπραξίες και τους κανονισμούς. Έχει χειρισθεί πολλές συναλλαγές και απαιτήσεις, διεξάγει πολύπλοκες υποθέσεις, συμμετάσχει σε ακροαματικές και δικαστικές διαδικασίες, εκπροσωπώντας ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες και έχει χειριστεί όλες τις πτυχές αστικών και ποινικών υποθέσεων.

Στο θέματα ναυτικού δικαίου ο Ιωάννης Οικονομίδης ειδικεύεται σε θέματα πίστωσης και ασφάλειας στα οποία συνεργάσθηκε με τη Royal Bank of Scotland για πολλά χρόνια. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 ανέπτυξε μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας στη διαχείριση και τη λειτουργία των πλοίων. Αυτή η πρωτοβουλία υιοθετήθηκε από μεγάλους νηογνώμονες και η ανάπτυξη των σχετικών πιστοποιήσεων έδωσε πρόσβαση σε πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες στις διεθνείς χρηματαγορές για εκσυγχρονισμό και ανανέωση στόλου.

Σε μη ναυτικά θέματα ο Ιωάννης Οικονομίδης σε συνεργασία με την WestLB (Westdeutsche Landesbank) εισήγαγε πρώτος στην Ελλάδα στις αρχές του 2013 το θεσμό της διαχείρισης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων (NPLs).

Εκτός από νομικά θέματα ο Ιωάννης Οικονομίδης ενδιαφέρεται για την πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία, την οικολογία, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και την εκπαίδευση. Σε θέματα εγχώριας πολιτικής είναι προοδευτικός, εκσυγχρονιστής, προασπιζόμενος τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Σε θέματα διεθνούς πολιτικής υπερασπίζεται την ελευθερία και τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Στα οικονομικά υποστηρίζει την ανάπτυξη, τον θεμιτό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη ρύθμιση και την απελευθέρωση των αγορών. Ο Ιωάννης Οικονομίδης ασχολείται επίσης με την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις και ζητήματα ασφάλειας.

Τα θεωρητικά του έργα είναι στον τομέα των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων. Είναι συγγραφέας μιας κοσμολογικής πραγματείας για την εξέλιξη με τον τίτλο «Η Θεωρία του Κόσμου», η οποία δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά το 2010. Το έργο αυτό μεταφράστηκε, επεξεργάστηκε περαιτέρω και δημοσιεύθηκε στα Αγγλικά το 2012 ως «Το Σύμπαν των Αλληλεπιδράσεων», “The Universe of Interactions”.

Εκδόσεις

Η Θεωρία του Κόσμου

The Universe of Interactions

Back to top