Ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης είναι ένας έμπειρος επιτυχημένος δικηγόρος με ειδίκευση στο επιχειρηματικό, ναυτικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο των αδικοπραξιών, τα μέσα ενημέρωσης, τη δημόσια  πληροφόρηση, τη λειτουργία και τη ρύθμιση της αγοράς, .

Ενεργεί τακτικά ως νομικός σύμβουλος και σύμβουλος στρατηγικής για ιδιώτες, εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες σε θέματα συναινετικά και κατ’ αντιδικία. Έχει επιμεληθεί πολλές συναλλαγές και απαιτήσεις, έχει διεξαγάγει πολύπλοκες υποθέσεις, έχει παραστεί σε δίκες και καταθέσεις, εκπροσωπώντας πελάτες σε δικαστικές διαφορές. Έχει χειριστεί όλες τις πτυχές τόσο αστικών όσο και ποινικών αγωγών και προσφυγών, αλλά έχει επιτύχει και πολλές εξωδικαστικές διευθετήσεις και διακανονισμούς διαφορών. Τέλος, έχει κατοχυρώσει πολλές συμφωνίες, συνεργασίες και κοινοπραξίες.

Από νωρίς, ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης ειδικεύτηκε σε θέματα πίστωσης και εξασφάλισης της ναυτιλιακής χρηματοδότησης για τη Royal Bank of Scotland και άλλες ελληνικές και διεθνείς τράπεζες. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ξεκίνησε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας στη διαχείριση και λειτουργία των πλοίων. Η πρωτοβουλία αυτή υιοθετήθηκε από μεγάλους νηογνώμονες και συνέβαλε σημαντικά στην κεφαλαίωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του Ελληνικού εμπορικού στόλου. Σε μη ναυτιλιακές δραστηριότητες από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης εισήγαγε πρώτος τη διαχείριση  χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) σε ελληνικές και Ευρωπαϊκές τράπεζες σε συνεργασία με τη τράπεζα WestLB (Westdeutsche Landesbank).

Πέρα από τα νομικά, ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης ασχολείται με την πολιτική, την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις και θέματα ασφάλειας. Στην Ελληνική εσωτερική πολιτική ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης είναι ευαγγελιστής της προόδου και της εξέλιξης, των διαρθρωτικών αλλαγών, των μετασχηματισμών και των μεταρρυθμίσεων. Στη διεθνή πολιτική υπερασπίζεται την ελευθερία και τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Στα οικονομικά αγωνίζεται για την  απελευθέρωση και ρύθμιση των αγορών και εργάζεται για την παραγωγή, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την πρόοδο και το θεμιτό ανταγωνισμό,.

Η συνάφεια της δημόσιας πληροφόρησης και επικοινωνίας με αυτούς τους τομείς, τον τράβηξε στην παρακολούθηση των εξελίξεων και στην παρατήρηση της ειδησεογραφίας και της δημοσιογραφίας των κύριων μέσων δημοσιας media και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης παρακολουθεί τακτικά τον Τύπο και τα ΜΜΕ, παρακολουθεί ειδησεογραφικά ρεπορτάζ, περιοδικά και σχόλια και δημοσιεύει δικά του.

Το Media Monitor – είναι ο ιστότοπος – παρατηρητής των ΜΜΕ και του τύπου, όπου ο Ι. Α. Οικονομίδης δημοσιεύει κυρίως τα σχόλιά του σε θέματα νομικής, πολιτικής, οικονομίας, ιστορίας, τεχνολογίας,  οικολογίας, κοινωνίας, επιστήμης κλπ, σχετικά με τη δημόσια ενημέρωση, πληροφόρηση και επικοινωνία.

Η ίδια συνάφεια τον τράβηξε στο ακαδημαϊκό του έργο στη φιλοσοφία και τη θεωρία της επιστήμης, αφηρημένης και εφαρμοσμένης. Ο Ι. Α. Οικονομίδης ειδικεύεται στη θεωρία της ενέργειας και την εξελικτική κοσμολογία. Από αυτό το ενδιαφέρον ακολουθούν οι ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές εργασίες του στις σχεσιακές αλληλεπιδράσεις, τις ιδιότητες κλιμάκωσης της ενέργειας και τη δυναμική της εξέλιξης.

Ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης είναι συγγραφέας μιας πραγματείας στην κοσμολογική εξέλιξη με τίτλο «Η Θεωρία του Κόσμου » που δημοσιεύτηκε στα Ελληνικά το 2010. Το έργο αυτό μεταφράστηκε και περαιτέρω επιμελήθηκε και δημοσιεύτηκε στα Αγγλικά το 2012 ως «The Universe of Interactions» («το Σύμπαν των Αλληλεπιδράσεων»).

Η εκπαίδευση είναι η συνέχεια της ακαδημαϊκής εργασίας και έτσι, η περαιτέρω απόσταξη της εξέλιξης κορυφώθηκε στο «Αλφάβητο της Γνώσης» («Αλφάβητο της Εξέλιξης»).

Το «Αλφάβητο της Γνώσης» είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξέλιξης που βασίζεται στις βασικές αρχές (συνθήκες) και τις ιδιότητες (κλιμακώσεις) της ενέργειας. Αυτό το έργο ο Ι. Α. Οικονομίδης συνέταξε για ακαδημαϊκή και ερευνητική χρήση και για εκπαιδευτική χρήση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και δια βίου μάθησης με μαθήματα, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες). Τεχνικά, το Αλφάβητο της Γνώσης είναι ένα μοντέλο βαθιάς μάθησης (deep learning) που διευκολύνει τους χρήστες να αναλύουν πολύπλοκα δεδομένα και πληροφορίες, να αντλούν απλά μοτίβα, τα οποία να χρησιμοποιούν για να συνθέτουν τα δικά τους έργα και ιδέες. Ως εκ τούτου, είναι καθοριστικής εφαρμογής σε προγράμματα ανάπτυξης φυσικής και τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, η κατανόηση των έργων και της μηχανικής του φυσικού και τεχνικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τους χρήστες, ιδιαίτερα στις επείγουσες και επιτακτικές συνθήκες της Κλιματικής Αλλαγής και του δυναμικού και ανταγωνιστικού πολιτικού και οικονομικού περιβάλλοντος που ενισχύεται από τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας.

Αναφερόμενος σε αυτά, ο Ιωάννης Α. Οικονομίδης γράφει σχόλια και δημοσιεύει άρθρα σε θεωρητικά, πρακτικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα.

Είναι ο κύριος συνεργάτης στη φίρμα Αριστείδης Οικονομίδης & Συνεργάτες, ένα από τα πιο παραδοσιακά και προοδευτικά δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα. –

john.economides@economidesco.gr

www.economidesco.gr.

Εκδόσεις

Η Θεωρία του Κόσμου

The Universe of Interactions

Back to top