Οι νόμοι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων

Οι συμβάσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών

Χρησιμοποιώντας τις αρχές του δικαίου, βάζουμε του νόμους και τις συμβάσεις να εργαστούν για εσάς.

Η Δικαιοσύνη αναφέρεται στη ρύθμιση των σχέσεων

                                   Η φίρμα Αριστείδης Οικονομίδης & Συνεργάτες 

                              έχει οικογενειακή παράδοση στα νομικά από το 1892

To γραφείο μας ασχολείται με γενική δικηγορία. Η φίρμα έχει οικογενειακή παράδοση ήδη τεσσάρων γενεών. Οι ρίζες προέρχονται από τον Αριστείδη Οικονομίδη, πρώην δικαστή στην πόλη των Σερρών της Βόρειας Ελλάδας στις αρχές του 19ου έως του 20ού αιώνα. Το γραφείο ξεκίνησε στις Σέρρες από τον γιο του Ιωάννη Οικονομίδη, δικηγόρο που ειδικευόταν στο αστικό δίκαιο και διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών. Μετά το θάνατο του Ιωάννη Οικονομίδη και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γιός του Αριστείδης Ι. Οικονομίδης που έγινε επίσης νομικός ειδικεύτηκε στο ποινικό δίκαιο αναβίωσε το γραφείο στην Αθήνα. Διακρίθηκε στην ποινική δικηγορία και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μετα το θάνατο του Αριστείδη Οικονομίδη η φίρμα συνεχίζεται σήμερα υπό τον τον γιο του Ιωάννη Α. Οικονομίδη που ειδικεύεται στον επιχειρηματικό, ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και στους κανονισμούς.

Σήμερα το γραφείο μας είναι μία από τις παλαιότερες και πλέον διακεκριμένες φίρμες στην Ελληνική νομική και δικηγορία. Ο Αριστείδης και ο Ιωάννης Οικονομίδης, τα μέλη και οι συνεργάτες μας, πάντοτε ακολούθησαν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα ακεραιότητας και απόδοσης. Το γραφείο μας διαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό νομικών επιτυχιών δεδικασμένων.

Πρακτική

 

 

Ασκούμαστε σε διάφορους και πολλαπλούς τομείς δικαίου που σχετίζονται με τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε

Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και τη δημοκρατία, τους συνταγματικούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, την ισότητα δικαίου, την εκλογική ακεραιότητα, την πολιτική νομιμοποίηση και την κοινοβουλευτική νομοθεσία.

Υποστηρίζουμε την εξέλιξη και την πρόοδο και ασχολούμαστε με τη δημόσια ενημέρωση και την πολιτική, τις δημόσιες προμήθειες και υποδομές, τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις συστημικές μεταρρυθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και του κράτους.

Ασχολούμαστε με υπηρεσίες του κράτους, φορέων και οργανισμών προς τους πολίτες και τις εταιρείες, με το κανονιστικό πλαίσιο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις, την αξιολόγηση και τη βελτίωση τους. Επίσης ασχολούμαστε με παρεπόμενα νομικά ζητήματα, ψηφιακό μετασχηματισμό και τις αναβαθμίσεις συστημάτων.

Ασχολούμαστε με το δίκαιο των συμβάσεων και τις αδικοπραξίες, τις αξιώσεις για αποζημιώσεις, τις παραβιάσεις του νόμου και της ισότητας, τις παράνομες συμπεριφορές, σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθήκοντα και αστική ευθύνη.

Ασχολούμαστε με ποινικά αδικήματα, ποινικές προεκτάσεις αστικών αδικοπραξιών, παραβιάσεις της δικαιοσύνης, παράνομες συμπεριφορές, οικονομικό έγκλημα, παραπληροφόρηση, τρομοκρατία, παράνομη μετανάστευση, κυβερνο-εγκλήματα (cybercrime), εξαπατήσεις και εξαναγκασμούς, βιαιοπραγίες, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σχετικές ποινικές ευθύνες και κυρώσεις.

Εργαζόμαστε για τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ανταγωνισμού, την καταπολέμηση των μονοπωλίων, τις κρατικές ενισχύσεις, αρχές και πρακτικές της αγοράς και του εμπορίου, ορθή ρύθμιση και απελευθέρωση της αγοράς, τα δικαιώματα των παραγωγών και των καταναλωτών

Ασχολούμαστε με αρχές και πρακτικές της επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, επενδύσεις, έργα και ανάπτυξη, εμπόριο, συναλλαγές και μεταφορές, επιχειρηματικές στρατηγικές και πολιτικές, κανονισμούς και λειτουργίες, συμμόρφωση και απόδοση.

Ασχολούμαστε με την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και διοίκηση εταιρειών, σχέσεις με τους μετόχους, με τους πελάτες, με τους προμηθευτές με το ανθρώπινο δυναμικό και με την εταιρική συμμόρφωση. Ασχολούμαστε επίσης με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικής.  

Ασχολούμαστε με επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, ναύλωση και απασχόληση, μεταφορές και διαφορές από φορτία, προμήθειες, συντήρηση και επισκευή, διαχείριση και λειτουργία, απαιτήσεις και ασφάλειες, ρύθμιση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Ασχολούμαστε με χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, δάνεια και συμμετοχές, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, πιστώσεις, εξασφαλίσεις και εξοφλήσεις

Εργαζόμαστε πάνω σε αρχές και πρακτικές δημόσιας ενημέρωσης, επικοινωνίας, ειδησεογραφίας,  δημοσιογραφίας και πληροφόρησης, ΜΜΕ, τα δίκτυα και τις μεταδόσεις, δικαιώματα,  υποχρεώσεις και ευθύνες του τύπου, νομική κατοχύρωση, συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Ασχολούμαστε με αναβαθμίσεις συστημάτων, ψηφιακούς μετασχηματισμούς, μεταφορές και εγκαταστάσεις δομών και διαδικασιών και διαχείριση δεδομένων. Επίσης ασχολούμαστε με θέματα τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης – ΑΙ 

Εργαζόμαστε πάνω σε αρχές και πρακτικές, κανονισμούς και ρυθμίσεις, συμμόρφωση με ESG, αποτελεσματικότητα και απόδοση

Ασχολούμαστε με το δίκαιο υποδομών, ακινήτων και ακινήτων, ανάπτυξη, υπηρεσίες, δομές, έργα, προμήθειες και επενδύσεις.

Ασχολούμαστε με τις γενικές αρχές, την πολιτική, τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, την οικονομική ολοκλήρωση και την ενιαία αγορά

Ασχολούμαστε με θέματα εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας, διεθνών και οικονομικών σχέσεων, γεωπολιτικής και ασφάλειας

Yπηρεσίες

 

 

Μελετάμε πελάτες και θέματα τους, συζητάμε και εξετάζουμε υποθέσεις και ζητήματα, καθορίζουμε και κατοχυρώνουμε δικαιώματα, διαμορφώνουμε  ευθύνες και υποχρεώσεις, παρέχουμε γενικές και ειδικές νομικές συμβουλές. Συμβουλεύουμε για θέματα ρύθμισης και εποπτείας.

 

Με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών, σχεδιάζουμε πολιτικές, συμβουλεύουμε και κατευθύνουμε τις νομικές και θεσμικές τους. Χαράζουμε στρατηγική, εφαρμόζουμε τακτικές και παρακολουθούμε για την επίτευξη νομικών και οικονομικών στόχων.

 

Πραγματοποιούμε ελέγχους και εξετάσεις, αναλύουμε και αξιολογούμε γενικά ή ειδικά νομικά ζητήματα των πελατών. Στη συνέχεια παρέχουμε συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη ρυθμίσεις, τις πρόνοιες και τις εποπτείες συμμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου.

 

Εκπροσωπούμε ιδιώτες, εταιρείες και ιδρύματα ενώπιον Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων σε όλες τις βαθμίδες και ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τις  ευθύνες στους διάφορα κεφάλαια του νόμου και σε τομείς ενδιαφέροντος δικαίου. Συμβουλεύουμε για νομικά και διαδικαστικά θέματα.

 

Καταγράφουμε επιχειρηματικές συμφωνίες, δομούμε νόμιμα τις συμφωνίες για την κατοχύρωση των μερικών και των κοινών συμφερόντων και των δικαιωμάτων  και των υποχρεώσεων των μερών. Επίσης για τις πρόνοιες, της διατάξεις, τους όρους, τις συμφωνίες και τις λειτουργίες των συμφωνιών. Τεκμηριώνουμε τις συμφωνίες σε δεσμευτικές και εφαρμόσιμες συμβάσεις.

 

Μετά τη θέσπιση και την υλοποίηση (διαμόρφωση και δέσμευση) της συμφωνίας, παρακολουθούμε τις λειτουργίες των συμβάσεων και τις ροές των συναλλαγών και συνολικά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων και των συμφωνιών.

 

Μελετάμε υποθέσεις και εξετάζουμε το βάσιμο των αξιώσεων σύμφωνα με τις αρχές του νόμου και της δικαιοσύνης. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για τις επιδιώξεις των αξιώσεων, δομούμε, στοιχειοθετούμε και διεκδικούμε τις αξιώσεις εξωδικαστικά. Συντάσσουμε και καταθέτουμε αγωγές στο Δικαστήριο.

 

Μελετάμε υποθέσεις και εξετάζουμε το βάσιμο των αξιώσεων σύμφωνα με τις αρχές του νόμου και της δικαιοσύνης. Προσφέρουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για τις επιδιώξεις των αξιώσεων, δομούμε, στοιχειοθετούμε και διεκδικούμε τις αξιώσεις εξωδικαστικά. Συντάσσουμε και καταθέτουμε αγωγές στο Δικαστήριο.

 

Μελετάμε υποθέσεις, εξετάζουμε διαφωνίες και διερευνούμε εξωδικαστικές επιλύσεις διαφορών. Συζητάμε και διαπραγματευόμαστε προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και υπηρεσίες διαμεσολάβησης, διαιτησίας και συνδιαλλαγής.

 

Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πελατών σε σχέση με την αξία, το πλαίσιο και το νόμο. Συνηγορούμε επίσης στο Δικαστήριο εκ μέρους των πελατών για τον ίδιο σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει την άσκηση αγωγής, την κατάθεση και υπεράσπιση αγωγών, προτάσεων και προσφυγών ενώπιον των Ελληνικών και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και των αρμόδιων δικαστικών και διοικητικών αρχών.

 

Σε συναινετικά θέματα, καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε νομικές στρατηγικές για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων, την επίλυση και την εξομάλυνση των διαφορών.

 

Σε επίμαχες υποθέσεις, καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε νομικές στρατηγικές για εξωδικαστικές ενέργειες και δικαστικές πράξειςή διαφορές που περιλαμβάνουν συνδυασμούς διατάξεων, αναφορές και παραπομπές σε πολλά κεφάλαια του νόμου – τομείς του δικαίου.

 

Εξετάζουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε επιχειρηματικές συμφωνίες και επενδύσεις, συμβουλεύουμε σχετικά με νομικές διατάξεις και πρόνοιες, ελέγχουμε και διαπιστώνουμε την εκπλήρωση των προϋποθέσεων και τη συμμόρφωση με συμβατικούς όρους και  κανονισμούς.

 

Εταίροι

Αριστείδης Ι. Οικονομίδης

Ιωάννης Α. Οικονομίδης

Νεα & Δεδικασμένα

Πελάτες μας

Ιδιώτες | Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορα επαγγέλματα και βιομηχανίες | Τράπεζες & χρηματοοικονομικές εταιρείες | Ιδρύματα

Επικοινωνία

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ακαδημίας 26. Αθήνα 106 71
  Τηλ. +30 210 3634741
  Κιν. +30 6972 872733
  email: infoath@economidesco.gr

  Back to top