Οι νόμοι ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων

Οι συμβάσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών

Χρησιμοποιώντας τις αρχές του δικαίου, βάζουμε του νόμους και τις συμβάσεις να εργαστούν για εσάς.

Η Δικαιοσύνη αναφέρεται στη ρύθμιση των σχέσεων

Η φίρμα Αριστείδης Οικονομίδης & Συνεργάτες έχει οικογενειακή παράδοση στα νομικά από το 1892

To γραφείο μας ασχολείται με γενική δικηγορία. Η φίρμα έχει οικογενειακή παράδοση ήδη τεσσάρων γενεών. Οι ρίζες προέρχονται από τον Αριστείδη Οικονομίδη, πρώην δικαστή στην πόλη των Σερρών της Βόρειας Ελλάδας στις αρχές του 19ου έως του 20ού αιώνα. Το γραφείο ξεκίνησε στις Σέρρες από τον γιο του Ιωάννη Οικονομίδη, δικηγόρο που ειδικευόταν στο αστικό δίκαιο και διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών. Μετά το θάνατο του Ιωάννη Οικονομίδη και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο γιός του Αριστείδης Ι. Οικονομίδης που έγινε επίσης νομικός ειδικεύτηκε στο ποινικό δίκαιο αναβίωσε το γραφείο στην Αθήνα. Διακρίθηκε στην ποινική δικηγορία και διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η φίρμα συνεχίζεται σήμερα υπό τον Αριστείδη Οικονομίδη και τον γιο του Ιωάννη Α. Οικονομίδη που ειδικεύεται στον επιχειρηματικό, ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό δίκαιο και στους κανονισμούς.

Σήμερα το γραφείο μας είναι μία από τις παλαιότερες και πλέον διακεκριμένες φίρμες στην Ελληνική νομική και δικηγορία. Ο Αριστείδης και ο Ιωάννης Οικονομίδης, τα μέλη και οι συνεργάτες μας, πάντοτε ακολούθησαν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα ακεραιότητας και απόδοσης. Το γραφείο μας διαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό νομικών επιτυχιών δεδικασμένων.

Πρακτική

Τομείς Δικαίου (Practice)
Αστικό δίκαιο – Αδικοπραξίες
Ποινικό δίκαιο
Επιχειρηματικό δίκαιο
Συμβάσεις
Επενδύσεις &
Χρηματοοικονομικά
Τράπεζες και Τραπεζικές Εργασίες
Πίστωση & Εξασφάλιση
Ανταγωνισμός &
Κανονιστικό Πλαίσιο
Ακίνητα & Τουρισμός
Ναυτικό Δίκαιο

Yπηρεσίες

Νομική και Δικαστική Εκπροσώπηση και Συμβουλευτική
Σύνταξη Συμφωνητικών και Συμβολαίων
Μετασυμβατική Υποστήριξη Εκτέλεσης Συμφωνιών
Διαχείριση Ιδιωτικών και Εμπορικών Αξιώσεων
Διαπραγμάτευση και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
Δικαστικές και Εξωδικαστικές Υπηρεσίες Έγκλησης και Υπεράσπισης
Χειρισμός Περίπλοκων Νομικών Στρατηγικών, Σχέσεων και Δομών για Έργα και Επιχειρήσεις Οικονομικής Ανάπτυξης
Σύνθετες Διαφορές

Εταίροι

Αριστείδης Ι. Οικονομίδης

Ιωάννης Α. Οικονομίδης

Νεα & Δεδικασμένα

Πελάτες μας

Ιδιώτες | Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορα επαγγέλματα και βιομηχανίες | Τράπεζες & χρηματοοικονομικές εταιρείες | Ιδρύματα

Επικοινωνία

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ηροδότου 4. Αθήνα 106 75
  Τηλ. +30 210 7245 295
  Κιν. +30 6972 872733
  email: infoath@economidesco.gr

  Back to top