Πρόβλεψη για το 2024

Οι προβλέψεις για το μέλλον είναι παρακινδυνευμένες, ιδίως σε περιόδους αστάθειας και ανασφάλειας. Παρόλα αυτά προβλέψεις κατά προσέγγιση είναι πάντα δυνατές. Στην προκειμένη περίοδο δεδομένες είναι οι συνθήκες που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον,

  • Κόστους κεφαλαίου και χρήματος (αύξησης των επιτοκίων) λόγω του πληθωρισμού
  • Οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος λόγω υπερθέρμανσης και κλιματικής αλλαγής
  • Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό και νομικό περιβάλλον όρων και προϋποθέσεων επενδύσεων
  • Τεχνολογίας της πληροφορίας σε σχέση με την επικοινωνία και την ενημέρωση,
  • Κοινωνικό περιβάλλον της ψηφιακής διασύνδεσης, διακίνησης και δυναμικής επεξεργασίας της πληροφορίας
  • Πολιτικό περιβάλλον αυξημένων δυνατοτήτων και απαιτήσεων των πολιτών σε σχέση με τα δικαιώματα που έχουν και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν
  • Εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας το οποίο επιβάλλει τη σύγχρονη και συνολική εθνική αναβάθμιση και την πολυπαραγοντική ενίσχυση των κρατών για την αντιστάθμιση εντάσεων και κινδύνων σε κάθε επίπεδο

Ασφαλώς αυτά αφορούν κυρίως την οικονομία, προεκτείνονται όμως στην τεχνολογία, στην οικολογία και στην ασφάλεια.

Σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτό που ήδη διαφαίνεται και μπορούμε να αναμένουμε τη νέα χρονιά και ενδεχομένως στις επόμενες, να αναπτύσσεται, είναι η στροφή προς την τεχνολογία και την οικονομία. Αυτό αφορά τις ιδιωτικές και κυρίως τις δημόσιες επενδύσεις σε έργα, υπηρεσίες και υποδομές. Επεκτείνεται όμως και επιβάλλεται, λόγω των παραγόντων που προαναφέρθηκαν σαν γενική τάση στις ευρύτερες εξελίξεις.

Στο οικονομικό και το επενδυτικό επίπεδο, η υπογράμμιση μπαίνει περισσότερο στην ποιότητα και λιγότερο στο κόστος. Ο τόνος είναι στη τεχνολογία, αυτό σημαίνει στην αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και κυρίως τη λειτουργικότητα των συστημάτων. Καταρχήν αυτό είναι υπέρ της μεσο – μακροπρόθεσμης αξίας σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη τιμή. Η δυναμική της εξέλιξης όμως υπερβαίνει την σχετικότητα των οικονομικών μεγεθών. Υπό αυτές τις συνθήκες μία οικονομική πρόταση ή είναι λειτουργική η δεν είναι. Αν είναι υποστηρίζεται επενδυτικά και χρηματοδοτικά και όχι μόνο. Αν δεν είναι απορρίπτεται. Το ζήτημα είναι και νομικό. Μη λειτουργικές προτάσεις δεν υποστηρίζονται οικονομικά και φυσικά ούτε νομικά. Με λίγα λόγια η δυναμική της εξέλιξης η οποία κινείται υποχρεωτικά από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, αναβαθμίζει το επίπεδο αξιολόγησης και αυξάνει τον οικονομικό, τεχνολογικό, οικολογικό και νομικό προσδιορισμό των επενδυτικών και χρηματοδοτικών προτάσεων και τον έλεγχο των ενδιάμεσων πεδίων.  

Η στροφή στη λειτουργικότητα αφορά τις επενδύσεις και τις χρηματοδοτήσεις και ασφαλώς είναι θεμιτή και επιδιωκόμενη σε κάθε περίπτωση. Αφορά και τους συμμετέχοντες όπως είναι οι κύριοι των υποδομών, οι ανάδοχοι των έργων, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές, οι παραγωγοί και πάροχοι των υπηρεσιών, οι καταναλωτές και χρήστες, οι χρηματοδότες, οι επενδυτές, οι θεσμικοί, διοικητικοί και διαχειριστικοί παράγοντες  των φορέων και των κεφαλαίων υλοποίησης.

Αυτά είναι καλά νέα για όλους. Αφενός γιατί η στροφή στην τεχνολογία και την ποιότητα δίνει προοπτική βελτίωσης και εξέλιξης της παραγωγής και της κατανάλωσης. Αφετέρου γιατί η ίδια στροφή, συγκεκριμένα στη λειτουργικότητα στην οικονομία, δίνει προοπτική βελτίωσης της διαχείρισης και μάλιστα με περιθώρια ρευστότητας. Αυτά τα περιθώρια υποστηρίζονται από την αναβάθμιση του (ωφέλιμου) αποτελέσματος σε σχέση με την τιμή και το κόστος στις ιδιωτικές επενδύσεις και κυρίως στις δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες, τις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ. Ανάλογα με τη σχέση κόστους – οφέλους αναβαθμίζεται και η συνάρτηση κέρδους και αξίας, (χρηστικής) απόδοσης και (οικονομικού) αποτελέσματος.

Εκτός όμως από τους φορείς, τις εταιρείες, τα έργα και τις υπηρεσίες, η λειτουργικότητα των επενδύσεων εξαρτάται και από τη λειτουργικότητα των συνθηκών και των πλαισίων υλοποίησης και ειδικά των υποδομών και των δικτύων. Αυτές οι υποδομές είναι τεχνικές αλλά και νομικές, οικονομικές και οικολογικές και πρέπει να είναι και αυτές, ανάλογα λειτουργικές.

Αυτό είναι επίσης καλό νέο, στο βαθμό που δημιουργεί δυνατότητα και παρέχει ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς και τις εταιρείες να συμμετέχουν στις υποδομές. Όπως με την παραγωγή και προσφορά εκτός των προϊόντων και των υπηρεσιών, λύσεων (solutions) κατά το δυνατόν ολοκληρωμένων. Επίσης με τη συμμετοχή στη μελέτη και το σχεδιασμό, εκτός της εκτέλεσης των έργων και της υλοποίησης των επενδύσεων. Τέλος με την υποβολή των σχετικών προτάσεων είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασίες – κοινοπραξίες.

Για το 2024 λοιπόν, σοφόν το σαφές.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις για το ερχόμενο έτος, εύχομαι,

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top