Ελεύθερος και Δίκαιος Ανταγωνισμός στην Αγορά

Οι οικονομικές, πολιτικές και νομικές προτεραιότητες και η κοινή εμπορική λογική οδηγούν την αντιπληθωριστική πολιτική και την πολιτική ανάκαμψης από το στάδιο 1 (αύξηση επιτοκίων) και το στάδιο 2 (επένδυση σε κοινόχρηστες υποδομές και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας), στο στάδιο 3 (ανταγωνισμός στην αγορά και τήρηση κανονισμών).

Η απελευθέρωση της αγοράς απαιτεί προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η οικονομία και η αγορά μετακινούνται από το κεντρικό ενοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο στο αποκεντρωμένο, ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο με γνώμονα τους πελάτες, τους χρήστες και τους καταναλωτές. Εκτός από τους πελάτες και τους καταναλωτές, στους χρήστες περιλαμβάνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συντελεστές της αγοράς και της οικονομίας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι εργαζόμενοι, οι εξωτερικές συνεργασίες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.

Η νέα επιχείρηση είναι η παραγωγή και η προσφορά στην αγορά με χρηστικά (φιλικά, βοηθητικά, ικανοποιητικά) και ωφέλιμα αγαθά και υπηρεσίες σε χρήστες, πελάτες και καταναλωτές σε ανάλογες τιμές. Η νέα συνθήκη της αγοράς είναι οι ισόρροπες συναλλαγές (ανταλλαγές) με τους χρήστες, τους πελάτες και τους καταναλωτές για (συνήθως προστιθέμενη) δημιουργία αξίας, σε θεμιτό διαγωνισμό με τους ανταγωνιστές.

Η μετάβαση στη (συνθήκη) της ανταγωνιστικής αγοράς απαιτεί λοιπόν την προσαρμογή των αγαθών και των υπηρεσιών στα νέα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Αυτό απαιτεί συχνά αναβάθμιση της λειτουργίας της επιχείρησης, επιτυχή τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό, συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τελευταία αλλά εξίσου σημαντική, αναδιοργάνωση της επιχείρησης, εκτός από τις συνήθεις αναθεωρήσεις ποιοτικού ελέγχου και εξυπηρέτησης πελατών.

Εκτός από την διοικητική βούληση, η παραπάνω βελτίωση απαιτεί επενδύσεις. Για αυτά τα εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και αναπτυξιακά ταμεία διαθέτουν δημόσια κίνητρα και κονδύλια. Η συμμόρφωση με τους όρους των κινήτρων και οι επενδυτικές υλοποιήσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, διευκολύνουν τη συμμετοχή στην αγορά και αυξάνουν την εταιρική αξία. Η ποιοτική – ποσοτική  εξισορρόπηση της συμμετοχής στην οικονομία υψηλής τεχνολογίας, την οικολογία και την αγορά, δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες και επαγγελματίες να εκμεταλλευτούν επικερδώς και επωφελώς τις ευκαιρίες της εξελισσόμενης επιχειρηματικής δυναμικής.

Επιπλέον η προσαρμογή στον ανταγωνισμό ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την οικονομία των επιχειρήσεων, αυξάνει την αξία τους και απομακρύνει από παραμορφώσεις και παρεκκλίσεις του παρελθόντος.

Τέλος η τεχνολογική, οικονομική και οικολογική βελτίωση είναι απαραίτητη σε συνθήκες επικίνδυνων στρατιωτικών αναμετρήσεων όπως η τρέχουσα μεταξύ των Συμμαχικών Δυνάμεων, της Ρωσίας και της Κίνας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top