Φυλετικές Διακρίσεις

Οι φυλετικές διακρίσεις οφείλονται στις διακυμάνσεις των προσαρμογών του ανθρώπου στις κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της Αφρικής (ζεστό και υγρό) και σε εκείνες της Ευρώπης (κρύο και υγρό). Οι ανθρωπολογικές, φυσιολογικές, πολιτιστικές, πνευματικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές παραλλαγές αντικατοπτρίζουν σημαντικά τις εν λόγω περισσότερο ή λιγότερο έντονες, περιβαλλοντικές και κλιματικές προσαρμογές.

Επιπλέον, σχετικά με το θέμα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

1. Η νοημοσύνη είναι ενέργεια. Από την άποψη του χρόνου, η προέλευση της νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης νοημοσύνης, βρίσκεται το νωρίτερο, στο παγκόσμιο Big Bang. Αυτό σημαίνει ότι η νοημοσύνη δηλαδή η ευφυία, έχει διανύσει εξελικτική πορεία περ. 14.300.000.000 χρόνων ανόργανης, οργανικής και βιολογικής εξέλιξης.

2. Η νοημοσύνη των ζώων και των ανθρώπων είναι νευρολογική και κινητική. Η νοημοσύνη των ζώων έχει διανύσει μια επιπλέον των φυτών, εξελικτική πορεία για περίπου 500.000.000 χρόνια. Η νοημοσύνη των πρωτευόντων έχει διανύσει μια επιπλέον των ζώων, εξελικτική πορεία, για περίπου 5.000.000 χρόνια. Η νοημοσύνη του Homo sapiens έχει διανύσει μια επιπλέον των πρωτευόντων και προηγούμενων ανθρώπινων γενών, εξελικτική πορεία για περίπου 200.000 χρόνια.

3. Δεν υπάρχει κάποια επιπλέον γενετική, κινητική ή νευρολογική εξελικτική πορεία που έχουν διανύσει οι κάτοικοι της Ευρώπης (λευκή φυλή) έναντι των κατοίκων άλλων ηπείρων (άλλες φυλές). Ανάλογα, δεν υπάρχει καμία επιπλέον ή ανώτερη εξελικτική γενετική, κινητική ή νευρολογική πορεία που έχει διανύσει η λευκή φυλή στο επίπεδο των βιολογικών ειδών, στα εδάφη των βόρειων ηπείρων ή αλλού.

4. Οι φυσιολογικές, ανθρωπολογικές κλπ. παραλλαγές (προσαρμογές) της λεγόμενης λευκής φυλής αποκτήθηκαν κατά και μετά την τελευταία παγετώδη περίοδο, μετά την οποία οι homo sapiens μετανάστευσαν από την Αφρική στο βόρειο ψυχρότερο ευρωπαϊκό κλίμα και περιβάλλον, πριν περ. 50.000 χρόνια (υπήρχαν μικρότερες παλαιότερες μεταναστεύσεις). Αυτό σημαίνει ότι οι πρόγονοί μας που έφυγαν από την Αφρική ήταν όλοι μαύροι.

5. Επαναλαμβάνω ότι οι δήθεν ανώτερες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές (σχεσιακές και οργανωτικές) προσαρμογές των κατοίκων της Ευρώπης σε σχέση με τους κατοίκους άλλων ηπείρων έχουν επίσης χαρακτηριστικά αρχικά κλιματικά και περιβαλλοντικά.

Συμπερασματικά, οι διακρίσεις για υποτιθέμενη νευρολογική, κοινωνική, πολιτιστική ή πολιτική υπεροχή της λευκής φυλής ανώτερη των άλλων φυλών ή αντίστοιχα κατώτερων διαφοροποιήσεων αυτών, δείχνουν (σημαντικό) θεωρητικό, ανθρωπολογικό και εννοιολογικό έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα δεν είναι τιμητικό για την ανθρώπινη νοημοσύνη, ειδικά στο σημερινό σύγχρονο και μοντέρνο επίπεδο.

Αντίθετα αυτό που είναι τιμητικό ειδικά για τους κατοίκους της Αφρικής δηλαδή για τη μαύρη φυλή, είναι ότι αυτοί και οι λοιποί βιολογικοί και άλλοι εξελικτικοί πρόγονοι μας σήκωσαν το βάρος της σύγχρονης εξέλιξης μας, των περίπου 5.000 ετών του ανθρώπινου πολιτισμού (δυστυχώς με την γνωστή ανάξια κατάληξη), για περισσότερο από 500.000 χρόνια προιστορίας. Εν τω μεταξύ, σημειώνω με βαθειά θεωρητική, εκπαιδευτική και ηθική θλίψη, κάθε φορά που αυτή η ανεκτίμητη συνεισφορά των μαύρων προγόνων μας στην ανθρώπινη νοημοσύνη, την εξέλιξη και πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης της λευκής φυλής, δεν εκτιμάται επαρκώς και αναλόγως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top