Περί της Ευθύνης των Νηογνωμόνων

“Hanna D” – Victoria Navigation (Πλοιοκτήτες) κατά Germanischer Lloyd.

Σε αυτήν την πρωτοποριακή υπόθεση ενεργήσαμε για λογαριασμό των πλοιοκτητών σε σχέση με αξίωση για ζημίες που υπέστησαν από πλημμελή έλεγχο και από υπερβολικές εμπλοκές και καθυστερήσεις στην επαναπιστοποίηση του πλοίου (Εφετείο Πειραιώς Απόφαση 89/2011).

H βλάβη και η αποζημίωση θα ήταν στην πραγματικότητα πολύ υψηλότερη, εάν οι τεχνικοί σύμβουλοι του πλοίου δεν είχαν προσπαθήσει σκληρά για να εκπονήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια, να επινοήσουν προσωρινές επισκευές και να πείσουν τους τεχνικούς επιθεωρητές της Germanischer Lloyd στην Ελλάδα και στη Γερμανία για την τεχνική επάρκεια των προτεινόμενων λύσεων και της προσωρινών ασφάλειας και αξιοπλοίας του πλοίου, έτσι ώστε η μόνιμη επισκευή της ζημίας να μπορεί να αναβληθεί εν αναμονή της εκτέλεσης της μεταφοράς του φορτίου και ως εκ τούτου να επιτύχουν την προσωρινή πιστοποίηση της κλάσης.

Back to top